6 милиарда лева от резерва са ошушкани за шест месеца

Сега сме наясно с най-големия проблем на следващото правителство – Няма пари

Фискален резерв по данни на МФ:

Септември 2020- 13,491.2

Октомври 2020- 13,105.0

Ноември 2020- 12,276.0

Декември 2020- 8,525.1

Януари 2021- 8,562.1

Февруари 2021- 8,496.2

Март 2021- 7,764.4

Сега сме наясно с най-големия проблем на следващото правителство, надявам се.

Няма пари.

Изхвърлиха ги през прозореца на джипа направо в чекмеджетата.

Георги Кадиев