До всички пенсионери: Имаме новини за Вас!

Пари

Уважаеми пенсионери имаме новини за Вас.

Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за февруари 2021 г. е 1149,49 лв. Това съобщиха от пресцентъра им.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2020 г. до 28.02.2021 г. е 1088,23 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.