До всички пенсионери, имаме новини за Вас на 7-ми юли

Изплащането на пенсиите за месеца започва от днес.

Към увеличените с 5 процента пенсии, отпуснати до края на миналата година, всички ще получат и добавката от 50 лева.

Хората с пенсия от 290 лева, които до този момент са получавали 300 (без добавката от 50 лева), вече ще вземат 304 лева и 50 стотинки след осъвременяването с 5 на сто.
Тези с изчислена пенсия от 285 лева и след индексацията ще продължат да получават 300 лева, колкото е определеният минимален размер за осигурителен стаж и възраст от началото на тази година.